Keskkond

Allikas: Ergonoomika.ee
- füüsikalised, keemilised, bioloogilised, organisatsioonilised, sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid, mis ümbritsevad ühte või mitut inimest.[1]
  1. ISO 26800:2011 - Ergonomics: General approach, principles and concepts